Välkommen till Stormlyktan!

Smygstart på Stormlyktan med bla nytt samarbete med www.beta-motor.se som beslutat sig för att bla förse sina kåsahojar med elsystem uppdaterad av oss.


Mångårig erfarenhet av ombygnationer till dom flesta märken och modeller där det i första hand är driftsäkerhet och max effektuttag som sätts i focus.


Vi handlindar våra spolar med flera kilos tryck och i dom flesta fallen behövs då ej heller någon försegling. Elsystemet håller normalt minst hojens livslängd.

 

 

 

Stormlyktan kommer även i större omfattning kunna hjälpa våra mörkrädda hojåkare i grannländerna som länge efterfrågat högkvalitetsprodukter.

// Pontus Edlund

      

 


View My Stats